Irodalmi update

Ez a blog segít jobban kapcsolódni a középiskolás éveket sokszor igen megnehezítő magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. Ez hasznos, hiszen a magyar érettségi tárgy - és talán több is...

Címkefelhő

abszurd (2) Ady Endre (2) Antigoné (1) avantgárd (1) Az átváltozás (2) Az ember tragédiája (1) Az irodalom határterülete (1) A beszéd mint cselekvés (1) A Gyűrűk Ura (1) a nyelv és a gondolkodás viszonya (1) a világ nyelvei (1) A walesi bárdok (1) Bánk bán (1) belső vizsga (1) Biblia (1) Decameron (1) Dragomán György (1) dráma (1) dzsentri (1) ecloga (1) Egypercesek (1) Egy katonaének (1) ekloga (1) elidegenedés (2) Emoto (1) érettségi (45) feldolgozás (2) felvételi (7) Felvilágosodás TZ (1) fra (1) gesták (1) Globe Színház (1) görögök (1) Görög dráma (1) görög mitológia (2) groteszk (3) haiku (1) Halotti beszéd (1) Halotti beszéd és könyörgés (1) Hamlet (1) Hamvas Béla (1) hangok (1) hangtörvények (1) határon túli magyarság nyelvhasználata (1) Helyesírás (2) hét szabad művészet (1) Homérosz (1) Iliász (1) impresszionizmus (1) intertextualitás (1) J. R. R. Tolkien (1) Jókai (1) Kafka (1) Karinthy Ferenc (1) Karinthy Gábor (1) Karinthy Színház (1) Károlyi Amy (1) Katona József (1) Kertész Imre (2) kisebbségi nyelvhasználat (1) kisérettségi (7) Kodály Zoltán (1) kódex (1) könyv és film (2) Középkor (1) Léda (1) legendák (1) Madách Imre (1) marketing alapismeretek (1) morfémák (1) Nobel-díj (1) novella (1) Nyelvemlékek (1) nyelvészet (1) nyelvjárások (1) nyelvtan (11) nyelv és társadalom (3) Nyugat (1) Odüsszeia (1) Ómagyar kor (1) Ómagyar Mária-siralom (2) Ördöggörcs (1) Örkény István (1) orosz realizmus (1) Ószövetség (1) osztályozóvizsga (6) párhuzamok (1) Petőfi Sándor (1) projekt (2) realizmus (2) romantika (1) Rómeó és Júlia (1) Saiid (1) slam (1) slam poetry (1) Sorstalanság (1) Steve Jobs (1) Süveg Márk (1) szimbolizmus (1) Tao Te King (1) társadalmi és területi nyelvváltozatok (1) Teljesség felé (1) tételek (43) Tihanyi alapítólevél (1) Tóth Krisztina (1) Újszövetség (1) új helyesírás (1) Utazás Karinthyába (1) x-box (1) XX.század (13) XX.századi epika (2) zanza.tv (27)

Arany János

2018.10.07. 19:15 Bereszter

 

d72d7fa8ed3e0de76eec08e51e104252_d49afe6e3b4eb7cadfe308837303ec67.jpg

 

Arany: órai vázlat itt.

Arany műveinek összefoglalása táblázatban:

 Zanza videók

Arany János életműve, epikus költészete itt.

Arany balladaköltészete itt.

Arany lírája itt.

 ______________________________

Romantika reloaded itt.

 

Jó felkészülést!

Eszter tanárnő

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek romantika kisérettségi zanza.tv

A beszéd mint cselekvés

2018.10.07. 18:05 Bereszter

A beszéd mint cselekvés

2. tétel

9a63fcda009b5f0b202fe6225b8fa914_d49afe6e3b4eb7cadfe308837303ec67.jpg

 

Beszédaktus-elmélet

John Austin

 • Analitikus nyelvfilozófus
 • A nyelv nemcsak információátvitel, hanem cselekvés is.
 • Amit az információátvitellel véghez is viszünk
  • Pl.: bocsánatkérés

 

 A megnyilatkozások két csoportra bonthatók:

Konstatívumok Performatívumok
megállapítások beszédtettek
pl.: esik az eső pl.: bocsánatkérés
lehet igaz vagy hamis lehet őszinte vagy nem őszinte

 

Körülmények a beszédaktus sikerességéhez

 • Rendelkeznie kell a beszélőnek a szükséges felhatalmazással
  • Pl.: ítélet, házasságkötés, hadüzenet
 • Helyes végrehajtás
  • Pl.: liturgikus eljárások
 • Őszinteség
  • Pl.: bocsánatkérés

 

Leggyakoribb beszédtettek

  • Kijelentés
  • Felszólítás
  • Kérés
  • Köszönet
  • Ígéret
  • Fenyegetés
  • engedélykérés

 

Dr. Masaru Emoto

 • professzor látványos kísérletsorozatot mutatott be a vízzel.
 • A professzor különféle forrásból származó vizet fagyasztott le és a vízkristályokat lefotózta. Később különféle szavakat mondott fiolákban levő vízbe, ezeket a szavakat leírta egy címkére és ráragasztotta a fiolákra, majd újból lefagyasztotta ezeket a vizet tartalmazó fiolákat.
 • A fiolákban megfagyott jégkristályokat lefotózta és megdöbbentő eredményre jutott:
  • a szeretet és a gyűlölet szavakat tartalmazó vízkristály fantasztikus eltérést mutatott.
 • A professzor látva a lefotózott vízkristályok közti különbséget rájött, hogy milyen érzékeny információ hordozó a víz, ami a legjelentéktelenebbnek tűnő hatásra is erős elváltozással reagál.
 • Közismert tény hogy az emberi szervezet több mint 3/4 részben vízből áll, ezért elgondolkodtató hogy a kimondott szavak milyen hatással vannak az emberi szervezetre.

 

Beszédtett –nyelvi mágia

  • Áldás, átok, jókívánság
  • Bizonyos vallásokban az Isten nevének nem kimondása, illetve a rontó, sátáni erők nevének nem kimondása, tilása (tabu)
  • Bizonyos archaikus nézetek szerint a nevet kimondva hatalmunk van az adott lény felett, vagy a lénynek van hatalma felettünk

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi nyelvtan tételek A beszéd mint cselekvés Emoto

A világ nyelvei - projekt

2018.10.01. 05:55 Bereszter

 

Részletes követelmények a 11. b és m osztály számára a világ nyelvei projekthez:

Időpontok:

Tanulmány leadásának határideje: okt. 26. péntek

A prezentáció leadásának határideje: nov. 5. hétfő

A munkák bemutatása: november 5-től.

 

A tanulmány formai követelményei:

 

 • 4-5 A4-es oldal (kép nélkül ennyi, ha van kép, akkor több), 12-es betűméret, 1,5 sorköz.
 • Előlap (cím, alkotó, téma, kép)
 • Tartalomjegyzék (az általad kiválasztott alcímekkel)
 • A tanulmány legyen alcímekre tagolva,  egységesre formázva, jól átláthatóan megszerkesztve
 • Felhasznált irodalom/források (internetes hivatkozás is)
 • Lehet kézzel vagy géppel is írni. (Figyelem: a gépes alkotásoknál a ctrlC ctrlV-s megoldásokat elégtelennel fogom értékelni.)
 • Értékelés: két irodalmi jegy, két nyelvi jegy

 

A ppt formai követelményei:

 

 • Bármilyen prezentációs program használható
 • 10 dia
 • Legyen kevés szöveg (hiszen a tanulmányban már leírtad a lényeget és elvileg tudod is)
 • Inkább a látványvilág számít (sok kép, illusztráció)
 • Értékelés: két jegy nyelvtanra (egy a diák összeállítására, egy az előadói készségre -amiben a témával kapcsolatos tudásod is benne van)
 • értékelés: két nyelvi jegy (diaösszeállítás és az előadás)

 

A projekt témái:

A

Egy ORSZÁG kiválasztása

 • Földrajzi elhelyezkedése, környezete
 • Az ott élő népek bemutatása ( kulturális sajátosságok)
 • Hivatalos nyelv és nyelvek bemutatása
 • Az ország nyelvpolitikája, kitérve a kisebbségi nyelvhasználatra is
 • Az anyaország nyelve és írásrendszere

B

Egy NÉP kiválasztása

 • A nép elhelyezkedése a világban
 • Kulturális sajátosságai, hagyományai
 • Az adott nép nyelve, nyelvi sajátosságok
 • Az adott nép írott  és beszélt nyelvének jellemzői

Képtalálat a következőre: „a világ nyelvei”

 

(Témafoglalás 10. 09-ig nálam.)

Bereczky-Legény Eszter

Szólj hozzá!

Címkék: projekt

A nyelv és a gondolkodás viszonya

2018.09.30. 19:36 Bereszter

A nyelv és a gondolkodás viszonya

 A nyelv

 • Jelrendszer
 • Gondolatokat kifejező jelek összessége
 • A nyelven keresztül sajátítjuk el a kultúrát s az előző generáció által felhalmozott tudást

Modern nyelvészet + kulturális antropológia = nyelvi relativitás

 A nyelvi relativitás elmélete

 Sapir-Whorf hipotézis (nyelvi relativitás)

 • A nyelv meghatározza a gondolkodás szerkezetét.
 • A nyelv a társadalmi valóság kifejezőeszköze
 • Eszkimó nyelvek – magyar

Nyelvi univerzálék

 • Az anyanyelv és a nyelvek közös tulajdonsága
  • Nyelvi szintek
  • Szófajtani csoportok (szemantika)
  • Mondatalkotási szabályok (szintaxis)
  • Szabályok arra, hogy a nyelvet hogyan alkalmazzuk a társas rendszerben (pragmatika)

 

Különbségek

(Magyar nyelv vs. Indoeurópai nyelvek)

 • Hang és betű nem mindig feleltethető meg egymásnak
 • Szóelemek helyett segédigék, elöljárószók
 • Igeidők rendszere árnyaltabb
 • Szórend
 • Társas szabályok

 

 Ferdinand de Saussure

 • 1857-1913
 • Modern nyelvészet első kiemelkedő tudósa
 • A nyelvet társadalmi közegben kell tanulmányozni

A nyelvet 3 szempontból definiálta:

 • Nyelv (langue)
 • Beszéd (parole)
 • Nyelvezet (langage) (nyelv+beszéd)

 

Képtalálat a következőre: „saussure langue”

 • Nyelvezet – langage

Az ember veleszületett képessége

 • Nyelv (langue)

Egy adott közösség tudatában élő kollektív jellegű, objektív eszközrendszer, konvencionális jelek alkotják

 • Beszéd (parole)

A nyelv egyéni alkalmazása

 

Az anyanyelv elsajátítása

 • A család először a nyelvi szocializáció színtere
 • A környezet alapvetően meghatározza az ember nyelvi gondolkodását
 • Minél magasabb az egyén nyelvi kulturáltsága, annál árnyaltabban lesz képes leképezni a világot nyelvileg.

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi nyelvtan tételek XX.század a nyelv és a gondolkodás viszonya

A 2018/19-es tanév...

2018.09.04. 22:30 Bereszter

sotev.jpg

Szólj hozzá!

Nyár, utazás, könyvek, kamion

2018.07.01. 09:30 Bereszter

konytarbuszuj.jpg

Jó nyarat Mindenkinek! :)

 

Szólj hozzá!

Petőfi

2018.05.14. 19:29 Bereszter

Közeledik a Petőfi-TZ... Ráadásul a költő munkásságával kapcsolatban négy tételt is találsz a kisérettségi témái között, és végzősként a rendes érettségin is kihúzhatod.

2-500x400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Íme néhány hasznos segédlet:

Az életrajz és néhány verselemzés (gyakorlatilag az órák anyaga) doc file-ban itt érhető el.

Műveivel, alkotói korszakaival kapcsolatos összefoglaló táblázat itt.

Videók itt.

Petőfiről plusz infók itt.

 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok sikert a felkészüléshez!

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek kisérettségi Petőfi Sándor zanza.tv

A reneszánsz

2018.05.01. 09:38 Bereszter

dia1_10.JPG

dia2_8.JPG

dia3_8.JPG

dia4_8.JPG

dia5_8.JPG

dia6_8.JPG

dia7_8.JPG

dia8_8.JPG

dia9_8.JPG

dia10_8.JPG

dia11_8.JPG

dia12_8.JPG

dia13_8.JPG

dia14_8.JPG

dia15_6.JPG

dia16_6.JPG

dia17_4.JPG

Videók (Zanza.tv):

 

A ppt-t Bereczky-Legény Eszter tanárnő készítette.

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek Rómeó és Júlia Hamlet Decameron Egy katonaének Globe Színház

10 leggyakoribb hiba a vizsgákon

2018.04.09. 06:14 Bereszter

Belső vizsgák...

Már nincsenek is olyan messze...

 

Íme néhány infó és hasznos tanács:

A Bródy pedagógiai programja minden évfolyam végén belső vizsgák várják a tanulókat különféle tárgyakból. Ez sokak számára félelmetes jelenség. Nyilvánvaló, hogy mindenkit stresszel a téma, ezért nyújtok egy kis segítséget ehhez az időszakhoz. Összegyűjtöttem Neked, hogy mire kell figyelned, hogy ne kövesd el a leggyakoribb hibákat!

Olvasd el, és tanulj az elődeid tapasztalataiból!

vizsga-elotti-ejszaka.jpg

 

Lássuk a 10 leggyakoribb hibát!

1. Majd előtte egy-két nappal átnézem...

 

Vesztes gondolkodás... Mert így csak vizsga előtt egy-két nappal fogsz sokkolódni azon, hogy mit nem tudsz -de már nem lesz időd tanulni...

images (1)_1.jpg

2. Aha, ezekre a címekre emlékszem, tehát ezeket tudom

 

Az jó, hogy emlékszel a címekre, csak az nem jelenti azt, hogy tudod is. Legjobban úgy lehet tesztelni a tudásodat, hogy elkezded hangosan mondani a tételt (akár magadnak, de jobb másnak). Ha hangosan beszélsz, akkor kiderül, hogy mennyire tudod összefüggő mondatokban előadni a témát.

3. Végre megvan az összes kidolgozott tétel! Nagy baj nem lehet...

 

Szuper, hogy megvannak a tételek. De attól még hogy ott pihennek a telefonodban, gépedben vagy az asztalodon -vagy a fiókodban, vagy a földön stb. még nem mennek bele a fejedbe. Sokakat megtéveszt az a biztonságérzet, hogy a tételeket birtokolják... De a tanulás (ami a legnagyobb falat) az még hátra van -és idő kell hozzá! Mégpedig sok.

 

20131021-dr-life-6-tanacs-izgulos.jpg

 

4. Jó, ez az osztályfőnök tárgya, biztos megadja a jobb jegyet -hiszen tudja, hogy amúgy tanulni is szoktam...

 

Általában biztonságérzetet okoz, hogyha az osztályfőnök tanítja az egyik vizsgatárgyat. Jobb esetben jó a kapcsolat az ofővel, ez sokakban azt váltja ki, hogy lazábbra veszik az ő tárgyát. Igen ám, de szaktanárként nem tud mit kezdeni ő sem az ilyen mondatokkal, hogy "hát, ezt a tételt pont nem néztem át" vagy "ezt tudtam, de most hirtelen elfelejtettem". Hidd el, az ofő pont úgy fog osztályozni, mint bármelyik szaktanár... Sajnos (vagy nem), de így van.

5. Majd valamelyik jótanulóról lefénymásolom/lefotózom a kidolgozott tételeket...

 

Aha... Kevés az az ember, aki megizzad a tételek kidolgozásával, majd könnyedén átadja másnak. De, ha esetleg találsz olyan embert, aki ezt megteszi, akkor is előfordulhatnak problémák. Például ha kézzel írt, akkor esetleg nem tudod elolvasni. Vagy egyszerűen lefénymásolod, megnyugszol -és pont így követed el a 3. számú hibát. (Amúgy azzal is rengeteget tanulsz, ha Te magad dolgozod ki a tételeket.) 

6. Biztos nem fogom kihúzni pont ezt a tételt...

 

Pedig de. Sajnos ez nagyon gyakran előfordul. Figyelj arra, hogy mindegyik tételhez hozzá tudjál szólni (persze ne csak annyit, hogy XY nagy ember volt). Ne legyen olyan tétel, amiből ne tudnál lefelelni legalább kettesre. Tehát, mindegyik tételt TUDD legalább elégséges szintre!

7. No stressz, úgyis kidumálom magam valahogy. Bármiről és bármeddig tudok beszélni...

 

Ez lehet, hogy általában igaz, de nem tudhatod, hogy hogyan reagálsz nagyfokú stresszre. Hidd el, történtek már durva fordulatok. Előfordul, hogy a leglazább tanulóknak remegett hangja, keze, annyira rágörcsöltek a szaktanárokat és az igazgatóhelyettest meglátván a fehérre leterített asztal mögött ülve.... A stressz nagyon gyakran úgy jelentkezik, hogy blokkol. S ekkor csak a hosszútávú memóriádra tudsz hagyatkozni -vagyis arra, hogy mit tanultál az elmúlt egy-két évben óráról órára...

8. Jaj, tudom, hogy már tanulnom kéne, de meg kell néznem, h történt-e valami a Face-n, csak pár perc...

 

Aha... Te is tudod, hogy ez a mondat akár több órányi facebookozást jelent... Hiszen meglátod, hogy az ismerősödnek úgy partnere lett, rákeresel, fotókat nézel, megírod másnak, és el is indult a lavina. Szóval, légy fegyelmezett, és ragaszkodj ahhoz, hogy tanulási idő alatt NE legyen elérhető a Facebook!

3451.jpg

9. Atombiztos kettesre állok, ha ez egyes lesz, akkor sem buktathatnak meg.

 

Lehet, hogy így gondolod, de valószínű nem olvastad el a pedagógiai programban azt a részt, ami a belső vizsgákról szól. Ugyanis abban leírják, hogy ez a vizsga akár két jegyet is módosíthat az évvégi osztályzaton, de legalább egy teljes jegyet változtat(hat)! Általában négyszeres szorzóval számolják, de a jegymódosítás benne van a ped.programban. Tehát törvényszerű, hogyha kettesre állsz és egyes a vizsgád, akkor megbuksz. Szóval akkor lehetsz nyugodt, ha legalább hármasra állsz és hármas voltál félévkor is. Persze, ha jobb jegyet szeretnél, akkor nyilván más a hozzáállásod.

10. Vizsga előtti nap jó lesz összeülni a haverokkal "átbeszélni" a tételeket valami jó helyen.

 

Végzetes hiba. Te is tudod, hogy ebben az esetben hányingerrel, zúgó fejjel, félkómásan fogysz beesni másnap a vizsgádra -és halovány esélyed lesz csak arra, hogy ne bukj meg... Messze kerüld el ezt a hibát!

vizsga.jpg

 

Ezek a leggyakoribb hibák... Remélem, Te nem követed el ezeket!

Sok sikert a vizsgákhoz!

Üdv:

Eszter tanárnő

Szólj hozzá!

Címkék: kisérettségi belső vizsga

Tóth Krisztina

2018.04.08. 19:19 Bereszter

dia1_18.JPG

dia2_16.JPG

dia3_17.JPG

dia4_16.JPG

dia5_16.JPG

dia6_16.JPG

dia7_17.JPG

dia8_16.JPG

dia9_16.JPG

dia10_16.JPG

dia11_17.JPG

dia12_17.JPG

dia13_17.JPG

dia14_16.JPG

A PPT-t Bereczky-Legény Eszter tanárnő készítette.

Források: 

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1904/toth-krisztina-hazaviszlek-jo-tarcanovellak-publicisztikak
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Krisztina_(k%C3%B6lt%C5%91)
http://lexi.hu/konyv/20141031_interju_toth_krisztina_iro_kolto_mufordit.aspx
http://lexi.hu/konyv/20141031_interju_toth_krisztina_iro_kolto_mufordit.aspx
https://24.hu/kultura/2017/09/09/toth-krisztina-az-utobbi-evekben-kihoztak-az-emberekbol-a-legrosszabbat/

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: novella érettségi tételek osztályozóvizsga Tóth Krisztina