Irodalmi update

Ez a blog segít jobban kapcsolódni a középiskolás éveket sokszor igen megnehezítő magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. Ez hasznos, hiszen a magyar érettségi tárgy - és talán több is...

Címkefelhő

abszurd (2) Ady Endre (2) Antigoné (1) avantgárd (1) Az átváltozás (2) Az ember tragédiája (1) Az irodalom határterülete (1) A beszéd mint cselekvés (1) A Gyűrűk Ura (1) a nyelv és a gondolkodás viszonya (1) a világ nyelvei (1) Biblia (1) Decameron (1) Dragomán György (1) dráma (1) dzsentri (1) ecloga (1) Egypercesek (1) Egy katonaének (1) ekloga (1) elidegenedés (2) Emoto (1) érettségi (44) feldolgozás (2) felvételi (6) Felvilágosodás TZ (1) fra (1) gesták (1) Globe Színház (1) görögök (1) Görög dráma (1) görög mitológia (2) groteszk (3) haiku (1) Halotti beszéd (1) Halotti beszéd és könyörgés (1) Hamlet (1) Hamvas Béla (1) hangok (1) hangtörvények (1) határon túli magyarság nyelvhasználata (1) Helyesírás (2) hét szabad művészet (1) Homérosz (1) Iliász (1) impresszionizmus (1) intertextualitás (1) J. R. R. Tolkien (1) Jókai (1) Kafka (1) Karinthy Ferenc (1) Karinthy Gábor (1) Karinthy Színház (1) Károlyi Amy (1) Kertész Imre (2) kisebbségi nyelvhasználat (1) kisérettségi (6) Kodály Zoltán (1) kódex (1) könyv és film (2) Középkor (1) Léda (1) legendák (1) Madách Imre (1) marketing alapismeretek (1) morfémák (1) Nobel-díj (1) Nyelvemlékek (1) nyelvjárások (1) nyelvtan (10) nyelv és társadalom (3) Nyugat (1) Odüsszeia (1) Ómagyar kor (1) Ómagyar Mária-siralom (2) Ördöggörcs (1) Örkény István (1) orosz realizmus (1) Ószövetség (1) osztályozóvizsga (3) párhuzamok (1) Petőfi Sándor (1) projekt (2) realizmus (2) romantika (1) Rómeó és Júlia (1) Saiid (1) slam (1) slam poetry (1) Sorstalanság (1) Steve Jobs (1) Süveg Márk (1) szimbolizmus (1) Tao Te King (1) társadalmi és területi nyelvváltozatok (1) Teljesség felé (1) tételek (41) Tihanyi alapítólevél (1) Újszövetség (1) új helyesírás (1) Utazás Karinthyába (1) x-box (1) XX.század (13) XX.századi epika (2) zanza.tv (26)

Fogalmazás

2017.09.08. 19:17 Bereszter

feketemacska.jpg

Kedves 11. M!

Íme a 3 novella linkje:

E. A. Poe - A fekete macska

Csáth Géza - Anyagyilkosság

Oscar Wilde - A csalogány és a rózsa

Tehát a következő óránkra kérem (kedd), 1,5 -2 A4-es oldal (kézzel írva). A megbeszéltek szerint.

Jó munkát!

Eszter tanárnő

Szólj hozzá!

2017.07.03. 13:10 Bereszter

Ezzel a Tyrion-bölcsességgel kívánok mindenkinek kellemes nyarat:

books-are-better2.jpg

Szólj hozzá!

A reneszánsz

2017.06.01. 09:38 Bereszter

dia1_10.JPG

dia2_8.JPG

dia3_8.JPG

dia4_8.JPG

dia5_8.JPG

dia6_8.JPG

dia7_8.JPG

dia8_8.JPG

dia9_8.JPG

dia10_8.JPG

dia11_8.JPG

dia12_8.JPG

dia13_8.JPG

dia14_8.JPG

dia15_6.JPG

dia16_6.JPG

dia17_4.JPG

Videók (Zanza.tv):

 

A ppt-t Bereczky-Legény Eszter tanárnő készítette.

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek Rómeó és Júlia Hamlet Decameron Egy katonaének Globe Színház

Karinthy Márton

2017.03.16. 10:30 Bereszter

dia1_15.JPG

dia2_13.JPG

dia3_14.JPG

dia4_13.JPG

dia5_13.JPG

dia6_13.JPG

dia7_14.JPG

 

dia8_13.JPG

dia9_13.JPG

dia10_13.JPG

dia11_14.JPG

 

dia12_14.JPG

dia13_14.JPG

dia14_13.JPG

dia15_11.JPG

dia16_11.JPG

dia17_8.JPG

 

 

 

dia18_8.JPG

 dia19_8.JPG

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek intertextualitás osztályozóvizsga Karinthy Színház Karinthy Ferenc Ördöggörcs Karinthy Gábor Utazás Karinthyába

Berda József

2017.03.02. 13:56 Bereszter

Berda József

 

"Az Ember bizonyára azért született, hogy sokat nevessen és szeresse az életet"

Berda József

 

Életút

 

1902-1966

 • 1902-ben született Budapesten, Angyalföld (Váci út 140.)
 • 1912-ben Édesanyja meghal
 • A negyedik elemi elvégzése után lakatosinas lesz a Láng-gépgyárban
 • 1916 körül otthagyja a gyárat, Újpesten él ágyrajáróként
 • Volt kifutó, gyári hordár, könyvügynök, szerzetesrendi fráter, újra könyvügynök
 •  Szocialista szemináriumokra jár
 • 1922-ben megjelenik Az én anyám c. verse az Újpesti Naplóban
 • Krúdy Gyula ír róla
 • 1924-ben versei megjelennek a helyi lapokban (Újpesti Hírek, Újpesti Hírlap, stb.)
 •  1925-ben versei és cikkei megjelennek (A rím halála, Az utolsó 25 év magyar irodalma dióhéjban
 • 1925-ben megjelenik első verskötete is (Áradás)
 • A Nyugatban is írnak a kötetéről
 •  1928-ban megjelennek első versei a Nyugatban (Apám halála elé, Beteg fiú októberi ágyon)
 • Babits Mihálynak szóló ajánlással kötete jelenik meg –a kötetet Illyés Gyula méltatja a Nyugatban
 • 1930-ban megjelenik az Öröm c. verskötete
 • Két versét Párizsban a Horizont nevű magyar nyelvű folyóirat is közli 
 • 1931-ben megjelenik az Irgalmas szegénység c. kötete
 • 1932-ben újabb verskötete: Örökkévaló lobogással
 • 1932-ben aláír egy halálbüntetés ellenes kiáltványt
 • 1933-ben megjelenik a Férfihangon c. kötet
 • Közszemérem elleni vétség címen eljárást indítanak ellene (Örökkévaló szagok éneke)
 • 1936-ban Férfihangon című könyvét azért kobozták el, mert Gömbös Gyula miniszterelnököt gúnyoló verset tartalmazott, a kötet megjelenése után ügyészi eljárás indult ellene.
 •  1934-ben megjelenik Indulat c. kötet
 • 1936-ban József Attilával közös műsorban verseit olvassa fel a rádióban
 • Ignotus Pál és József Attila szerkesztésében megjelent Szép Szó gyakran közli a verseit
 • 1937-ben megjelenik Emelt fővel c. kötet
 • 1938-ban aláírja a zsidótörvény-javaslat elleni memorandumot
 • 1939-ben megjelenik Sötétség című kötet
 • 1940-ben megjelenik Béke című kötet
 • 1941-ben megjelenik Ördögnyelv című kötet
 • 1942-ben háborúellenes költeményeket ír
 • Négy versét közli a Magyar Csillag
 • 1943-ban megjelenik Fény és árnyék c. kötet
 • 1944-ben megjelenik Száguldj szabadság c. kötet
 • 1945-ben belép a Magyar Írók Szövetségébe
 • Ugyanebben az évben  téves nekrológot közölnek róla
 • Egyre népszerűbb költő, versei rendszeresen megjelennek, ugyanakkor anyagilag egyre nehezebb helyzetbe kerül
 • 1953-ban megvonják tőle az 1945-től rendszeresen folyósított havi segélyt.
 •  1949-ben megjelenik az Égő évek fölé című kötet
 • 1954-ben megjelenik az Égj és énekelj című kötet
 • 1957-ben megjelenik az Ostor és olajág című kötet
 • 1964-ben megjelenik az Égni! Elégni! című kötet
 • 1965-ben József Attila-díjat kap
 • Magvető Kiadó kiad egy kötetet négy évtizedes költői pályája jelentősebb verseiből
 • 1966-ban az Árpád kórházban megállapítják, hogy gyomra és hasürege teljesen el van rákosodva
 • 1966. június 5-én meghal

 

 berda_160816_4c.jpg

Költészetének jellemzői

 

 • Eleinte az avantgárd irányzataival szimpatizált
 • Majd rátalált saját stílusára
 • Költészete nem illeszkedett az akkori irodalmi normákhoz (a nyugatosok szellemiségéhez)
 • Sokáig próbált a nyugatos alkotók közé bekerülni, de igazán sohasem sikerült neki. A próbálkozások számához képest csak néhány verse jelenhetett meg a Nyugatban
 • Költészetének témái:
  • Szép, kedves természeti jelenségek
  • Az élet mindennapi örömei
   • Evés
   • Emésztési folyamatok
   • Testiség
   • Nevetés
   • Bor
 • Versei megosztották a laikus és a szakmai közönséget is. Voltak akik profánnak, alpárinak, közönségesnek gondolták alkotásait, s úgy vélték, hogy nincs keresnivalója Berdának az irodalmi körökben. De voltak olyanok is, akik valódi művészetet és értéket láttak alkotásaiban. Kosztolányi Dezső "gyönyörű"-nek nevezte verseit.
 • Verseinél gyakran tapasztalható ellentét a műfaj és a tartalom között. (Például óda műfajú versben ír az emésztőgödörhöz verset.)
 • A természeti jelenségekhez kapcsolódó versei gyakran himnikusak. Világképében deista-panteista vonások fedezhetők fel leginkább
 • A természeti jelenségekhez Assziszi Szent Ferenc írt himnuszokat, így Berda ezen verstípusai a középkori költővel mutatnak rokonságot

Berda és a vallásosság

 • Berda vallásos emberként tekintett magára, de nem az egyházi normáknak megfelelően vélte magát annak
 • Istenképe sem egyezett a „hagyományos” istenképpel: nem egy parancsoló-büntető istenképpel rendelkezett, hanem úgy vélte, Isten azért teremtette az embert, hogy szeresse és élvezze az életet, s az Úr is akkor elégedett, ha ezt látja
 • Világnézete rokonságot mutat az ókori görög dionüszoszi világképpel

Kormos István visszaemlékezése Berda Józsefről:

"Költészetünk szent Ference volt, áhitatosan káromkodó, bumfordi és profán és szegény, kivert kóbor kutyák testvére, Noé testvére (...) mindnyájunk testvére. Bakancs, rövidnadrág, oldalán tarisznya, sajttal, pogácsával, verses papírral, esett körtével teli, járta a Somlót, a Börzsönyt, Esztergomot és Máriabesnyőt, bámulta Dunát-Tiszát, lakta Újpestet, Szent Gellért utcai Gargantua, Örök Ágyrajáró, dünnyögött gregorián-éneket és vastag kocsis-káromkodást, térdén írt verset, csudálatosan ragyogót, döcögvén a Váci út villamosain (...). Nem volt ellensége,  pedig mindenkinek csak az igazat mondta, a nem-szívesen hallottat is, mindig csak az igazat írta.  Századunk szegénylegénye, büszke szegény szerelmes a szegénységbe. Utánozhatatlan volt az élete, utánozhatatlan volt a költészete (...)."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Berda József néhány verse

 

 

bj_covers_178433.jpg

Megjegyzés
Valamiért a Google Chrome böngészőben cirill betűkkel jelennek meg a versek...
A Firefoxban viszont rendesen latin betűs magyar szöveg olvasható, ezért a Firefox a támogatott böngésző.

 

MEZTELEN KAMASZ A VÁROS FELETT

Óh város! összezsúfolt hangyabolynyüzsgés!
felöltözöttek börtöne vagy most!
és én
ezer méter szabadságos magosából
taposom rád méltóságos gőgömet: -
anyaszült meztelenül!...
Ó forró gyönyörűség!
ma meztelenségem szabadságában fürdök;
lábaim alatt parfümös erdők szélesednek,
párolgó zöld és égő kék, -
ki előtt szégyeljem magam?
Beleharapni az acélos fűvekbe haj!
megrészegülni, ölelni a gyantás levegőben:
lendülj csak bitang-szép kamaszságom!
A szél kiszárítja rossz illataidat
e robbanó kánikulában,
mert tudja szabad csikónak születtél te is
malackodni-hemperegni Istennek zsíros tenyerén.
Legyen hát szent ünnepély most a bűn, -
s ki Isten lázas csókjából fakadtál,
ó gyönyörű huszonötéves fiatal testem:
csak kéjelegj ragyogó-bőrű magadon! -
Mert ideje már, hogy ünnepeljen a Lélek,
így, - anyaszült meztelenül,
ezerméter szabadságos magosából,
téged!
a paráznatestű fiatal bivalyt
holnapi asszonyok emlőinek
büszke kapujában...

 

 

VISEGRÁDI VARÁZSLAT

Téli álmukat alvó hegyek és
erdők éneke zeng a Dunán át:
a Börzsöny küldi üdvözletét a Pilisnek
Nagymarosról Visegrádra állandó
harangzúgások által. Szinte szünet
nélkül zeng mindkét oldalról már e
tájbamarkoló zene s mint madarak
májusi énekének: ennek sincs se
vége, se hossza, bár alszik e vén vidék.
Óh, örök öröme a szépség varázslatának,
mely mindig él és minden időszakban
figyelmezteti életünk: tarts meg, ölelj
kebledre itt, hol él a nagy múlt és elibénk
harangoz a biztató, emberibb jövendő.

 

 

NEVETÉST DICSÉRŐ

Te együgyü, mondd, hallottál-e már
istenigazában nevetni? Száraz
s nagyképü emberi hebrencs nem
érti, nem ismeri ezt a rendkivüli
örömöt! Ki inkább butultál, mint
komolyodtál; - értsd meg végre a
derüt, itt az ideje, hidd el.
Észrevetted-e már imitt-amott, mint
szoktam jóképü csibészekkel veszekedni-nevetni?
vagy enyelegni lóval, kutyával, macskával?
S ami legfőbb: hallottad-e egetrengető nevetésem
künn a félreeső helyen, ha teljes bőségben
szabadultam meg minden feleslegemtől?
Szegény vagy, nagyon szegény, hogy nem
tudod mindezt! Mi vidámabbá tesz; ne
szabj sose határt annak, ha másnak
testi-lelki fájdalmat nem okoz. De nevess,
s főképp ne légy alakoskodó, ha más is
hódolni akar a nevetés isteni örömének.

 

ÉDES PIHENÉS

Most, hogy felébredtem, érzem:
mily felséges volt ez az állati
mulatság veled. Háromszor
támadtam reád s a nagy
birkózás, a kiadós munka
annyira kimerített, hogy végül
az áldott bágyadtság altatott el.
Több mint tíz óra hosszat
aludtam így, mély álomba
merülvén tőled. Aludtam, mint
a tej, nem is tudtam: él-e,
hal-e, létezik-e még a világ? -
Aztán az étvágy, a győzelmes
étvágy csiklandozá gyomrom. Oly
éhes lettem, mint a farkas, ki
hetekig nem evett már. Úgy
ettem-ittam, hogy testem és lelkem
teli lett vidámsággal, szinte
ficánkoltam belé!
S mindezt neked, a te szoborba-faragott,
ízes testednek köszönhetem csupán!
Mindig így fáradjak el, ezt
kívánom, ezzel ajándékozzon meg
az Egek Ura még ötven évig,
azután jöhet akár a pokol is, hol
remélem, újra találkozom majd véled,
hogy tovább folytassuk ezt a fáradságot okozó
nemes játékot a soha meg nem
szűnő végkimerülésig, amen.

 

 

ÁRADOZÁS

Egyetlen, sirig hó kedvesem, te
áldott emésztőgödör! Hadd
illessen már hódolatom! Csak
harsogó örömmel bizonygathatom,
mily ékes épitmény vagy, hogyan
élvezhetlek, mily vidám nyögések
közepette. S mily rangodhoz illő
helyen; a nyüzsgő baromfiól
mellett mosolyogsz!
Nincs királyi trón,
mely fejedelmibb hivatást
töltene be még!
Csak a magábamélyülő
tudja, mit jelent ülni
s ujságot olvasni rajtad; itt
tudni meg a világ eseményeit,
s közben mint kisérőzenét,
elandalogva hallgatni a kácsák
hápogását. Ó, kivánhat-e szebbet
emberfia még? Mit zengjen többet
boldog megelégedésem, mondd?
Bár a másvilágon is puha
deszkádon nyughatnék egy-egy
félórát reggelenként; ilyen szellős
és tiszta helyen s ennyire fenekemhez
szabott trónuson! Az volna az igazi
üdülőhely, a legméltóbb mennyország,
hol végül is mindenki üdvözül, ha
nagy bajában hozzád folyamodik.

 

 

OKTATÓ VERS

Barátom, boldogan vallom meg neked;
fenséges dolog a változatosság, - mindennap
másfajta asszonnyal foglalatoskodni! Tegnap ötven,
ma százhat kilóssal volt komolyabb munkám, holnap
nyolcvankilósra fenem majd fogam. Kövér, sovány, -
mit számit ez? Mind pompás darab, mindegyik
más és más, akár a körte, vagy alma; mind
jóízű-jóillatú gyümölcs, csak legyen belőle elegendő mindég.
Tanuld meg: ha nincs hiányod a szerelemben, nincs
miért szomorkodnod, - szerencse fia vagy már akkor
ezen a földön, ötven vagy százkilós asszonyok
seregével s huncut kalandokkal a hátad mögött. Mert
csak ebben vagyon az örökkévaló öröm, ha igazán
megfontolod; - a többi csak szóhabarcs, mely nem
szül egészséges gyereket az élnivágyó igazi
emberfajtának soha.

 

 

HÚSLEVES DICSÉRETE

Ragyogj szemem, csordulj ki nyálam az örömtől;
az ízletes húslevest tálalják, íme, eléd.
Nézd csak, mily aranysárgán csíllog, mily
orrcsíklandó szaga van! S az íze! A mennyei íz!
Abban van aztán a lélek! Ez kell neked igazán! -
Érzed-e, mondd, a velőscsont, az illatos-ízes
zöldség s a még fűszeresebb gyömbér testet-lelket
gyógyító erejét? - Csak ezért érdemes élni még, hidd el,
csak így tudsz nemesebb dolgokra figyelni, különben
kedve-vesztett fogatlan kutya vagy, ki mindenkit
mérgesen megugat s a legszebb sonkafalatra se kiváncsi.

 

EGY KORCSMÁROSNÉRA

Ritka kezü asszony, bámulatos művésze te
az áhitatra méltó szakácstudománynak;
e pénzszegény napokban illő csak igazán
köszönteni téged! Ki kóstolja s eszi
a te főztöd, az tudja csak: a lelked
tündököl lelkesen sürgő kezedben.
Csak gyermeked szeretheted úgy, mint jó
falatokat teremtő tudományod a
csiklandó illatoktól áradó konyhán.
Csupa elragadtatás leszek, ha visszagondolok
a finom tyuklevesre, a füszerrel teli
pörköltek változó fajtáira; majoránás
tokányra s a fejedelmi hagymásrostélyosra a
méterhosszú tálon, mit a képzelet lassan
elfelejt immár. S felejtheti-e bárki zsirban
uszó, omlós réteseid s mindazt, mely mind
mennyei italt kiván?
Istenem! Istenem! mi mindent ettem s ittam
nálatok: szinte szédül a képzelet tőle!
Csak derűs kedvü asszonyt áldhatott
meg igy a Teremtő s csak igy sikerülhetett tán
remekbefaragott fiatok is, kit a nemes tekintetü
anya szives konyhája táplál úgy maga, mint
minden nemesebbre méltó igaz ember
lelket-deritő örömére.

 

 

UJPEST

                     Éliás Istvánnak

Mint törékeny gyermek, ki
makacs betegségben szenved,
te szegény, szürke város, -
úgy döglődöm én benned.
Néhány jó szó, s néhány
ritka pengő, amit adtál...
(Hősi tetteid pirossal
jelzi majd a naptár.)

Bár unalmas vagy, mint
a többi korhatag város;
kedves vagy te mégis,
sőt kicsinykét mulatságos.
Csibészek, néhány szájas
polgár, s egy-két finom lélek
vigasztal azért, hogy veled
poshadok, s veled élek.

Csak bűz, szemét, nyomorúság
s hasonló örök szépségek
jelzik; mily méltó otthont lelt
benned a magas költészet,
hogy koldusok fészke vagy te,
szívem szerint is hazám... -
Hogy mosdatlan szájjal igy dicsérlek,
kérlek, ne haragudj reám.

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek XX.század

Az irodalom határterülete

2017.02.22. 15:28 Bereszter

dia1_3.JPG

dia2_1.JPG

 

dia3_1.JPG

 

dia4_1.JPG

dia5_1.JPG

dia6_1.JPG

dia7_1.JPG

dia8_1.JPG

dia9_1.JPG

dia10_1.JPG

dia11_1.JPG

dia12_1.JPG

dia13_1.JPG

dia14_1.JPG

dia15_1.JPG

dia16_1.JPG

dia18.JPG

dia19.JPG

lotr_e.jpg

lotr_em.jpg

dia22.JPG

dia23.JPG

dia24.JPG

dia25.JPG

dia26.JPG

Függelék...

dia27.JPG

dia28.JPG

dia29.JPG

Még több infó:

http://www.tolkien.hu/

 

A ppt-t Bereczky-Legény Eszter tanárnő készítette.

 

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek XX.század A Gyűrűk Ura J. R. R. Tolkien Az irodalom határterülete

Örkény István

2017.01.29. 18:46 Bereszter

dia1_1.JPG

dia2.JPG

dia3.JPG

dia4.JPG

dia5.JPG

dia7.JPG

dia6.JPG

dia8.JPG

dia9.JPG

dia10.JPG

dia11.JPG

dia12.JPG

dia13.JPG

dia14.JPG

dia15.JPG

dia16.JPG

dia17.JPG

 

 

 Zanza.tv videó:

Örkény István és a groteszk  itt,  Tóték itt.

Művek olvasásra:

Egypercesek itt.

Tóték itt.

Isten hozta, őrnagy úr!  film itt.

Szólj hozzá!

Címkék: felvételi abszurd groteszk érettségi tételek Örkény István XX.század zanza.tv Egypercesek

Radnóti Miklós

2017.01.04. 13:22 Bereszter

 

dia1_14.JPG

dia2_12.JPG

dia3_13.JPG

dia4_12.JPG

dia5_12.JPG

dia6_12.JPG

dia7_13.JPG

dia8_12.JPG

dia18_7.JPG

dia10_12.JPG

dia11_13.JPG

dia12_13.JPG

dia14_12.JPG

dia15_10.JPG

dia16_10.JPG

dia17_7.JPG

Radnóti Miklós eclogaköltészete itt.

Radnóti Miklós lírája itt.

Versek itt.

 dia19_7.JPG

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi tételek ecloga ekloga XX.század zanza.tv

Az ókori görög dráma

2017.01.03. 22:08 Bereszter

 

Itt van egy kis segítség a téma feldolgozásához

 

Vázlat innen letölthető.

 

Szólj hozzá!

Címkék: dráma kisérettségi Antigoné Görög dráma

Első nyelvemlékeink

2017.01.03. 20:11 Bereszter

Első nyelvemlékeink az ómagyar nyelvtörténeti korból származnak, amely 896-tól 1526-ig, a honfoglalástól a mohácsi csatáig tart.

Ennek a korszaknak a jellemzői röviden:

 • A honfoglalással stabilizálódik a nyelvi környezet. 
 • A kereszténység felvétele új hatásokat eredményez az addigi magyar nyelvben.
 • A latin nyelv és írásrendszer elterjedése a legmarkánsabb változás a kor elején.
 • A törzsi nyelvjárások területi nyelvjárásokká válnak.
 • Birtokösszeírások, adománylevelek, egyházi témájú szövegek és jogi/törvényi rendelkezések alkotják az írásbeli nyelvemlékek jelentős részét. 

 

 • Az első magyar írásbeli szorványemlék (idegen nyelvű szövegben magyar szavak) az 1055-ben keletkezett Tihanyi Apátság alapítólevele. A szöveg latinul van, de 58 magyar szót tartalmaz. Egy rekonstruálható magyar mondat belőle: FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA vagyis: Fehérvárra menő hadi útra.

 250px-tihanyi_apatsag_alapitolevele.jpg

 • A Halotti beszéd és könyörgés az első magyar nyelvemlékünk (már szövegemlék és nem szorványemlék), keletkezési ideje kb. 1200  a Pray-kódexben találták meg. A szöveg két részre osztható. Az első a temetési beszéd (26 soros) , amely egy bibliai történetet idéz föl, a bűnbeesést. A szerző retorikai elemekkel kapcsolatot épít ki a jelenlévők és a bibliai történet eseményei között: a bűnbeesés óta minden ember halandóvá vált, senki sem kerülheti el a halált. A szöveg második része a könyörgés (6 soros), amely a halott lelki üdvéért szól.  Az eredeti szövegben megfigyelhető, hogy nincsenek még meg a mély és magas hangrendű toldalékok, vagyis nincs illeszkedés. Több igeidőt használ, mint a mai magyar nyelv: elbeszélő múlt, régmúlt.  Megfigyelhető a figura etimologica, vagyis a tőismétlés jelensége: „halalnak halalaval holsz”. 

halotti_beszed.jpg

Eredeti szöveg:

Latiatuc feleym zumtuchel
mic vogmuc. ýsa pur es chomuv uogmuc. Menýi milostben
terumteve eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki
paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov gimilcíctul
munda nekí elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilcetvl. Ge
mundoa nekí meret num eneyc. ysa kí nopun emdul oz gimils
twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten
tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tiluvt
gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec wl
keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola.
Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec.
Horoguvec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn
halalnec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc.
miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num
igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov
vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug
iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet.
Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt.
es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc
szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie.
hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut.
hug legenec nekí seged uromc scine eleut. hug isten ív ui-
madsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung
ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisum
nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es
mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirł.
Scerelmes bratým uimagguc (javítás fölötte: omuc) ez scegin ember lilki ert.
kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.
kinec ez nopun testet tumetívc. hug ur uvt kegilmehel
abraam. ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop
ivtua mend w szentíí es unuttei cuzicun iov
felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. Clamate III. Kyrie eleison.

Mai olvasat:

Látjátok, felebarátaim, szemetekkel, mik vagyunk: bizony, por és hamu vagyunk1(bizony, halandók, múlandók vagyunk). Mennyi kegyelemben teremtette [Isten]2 elsőül a mi ősünket, Ádámot, és a Paradicsomot (az Édenkertet) adta neki lakóhelyül. És mondta neki, hogy a Paradicsomban lévő minden gyümölccsel éljen (táplálkozzon). Csupán egy fa gyümölcsétől tiltotta el. De megmondta neki, miért ne egyék (abból): „Bizony, amely napon eszel abból a gyümölcsből, halálnak halálával halsz (bizony, meghalsz; [vagy] bizony, meg kell halnod)”. Hallotta a teremtő Istentől, hogy meg fog halni, de elfeledte. Engedett az ördög késztetésének, és evett abból a tiltott gyümölcsből, és abban a gyümölcsben halált (halandóságot) evett. És annak a gyümölcsnek olyan keserű volt a leve, hogy a torkukat (Ádámét és Éváét) megszakasztgatta (felsebezte, megszaggatta).3 Nem pusztán magának, de az ő egész fajtájának halált (halandóságot) evett. Megharagudott az Isten, és ebbe a gyötrelmes világba vetette őt, és tőle eredt (származott) a halandóság és az egész emberi nem (és a halálnak, a holtak hazájának [az oda jutóknak] lett a feje, a kezdete, és az egész emberi nemnek).4 Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel, bizony egy ember sem kerülheti el ezt a sírgödröt, bizony, mind ahhoz járók vagyunk (bizony, mind a felé haladunk). Imádkozzunk Urunk Isten kegyelméért ennek a léleknek a számára, hogy irgalmazzon őneki és kegyelmezzen, és bocsássa meg az ő minden bűnét. És imádkozzunk Boldogasszony Máriához (Szent Asszony [Úrnő] Máriához)5,6 és Szent Mihály arkangyalhoz és minden angyalhoz, hogy imádkozzanak érette. És imádkozzunk Szent Péter úrhoz7, akinek hatalom adatott (akinek adott a hatalom) bűn alól feloldozni és bűnöket feloldatlanul hagyni, hogy oldja fel őt minden bűne alól. És imádkozzunk minden szenthez, hogy legyenek neki segítségül Urunk színe előtt, hogy Isten az ő imádságukra tekintve (az ő imádságuk következtében, miatt) bocsássa meg az ő bűnét. És szabadítsa meg őt az ördög üldözésétől és a pokol kínzásától, és vezesse őt a Paradicsom (a mennyország) nyugalmába, és adjon neki a mennyországba utat, és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Kyrie eleison! [’Uram, irgalmazz!’].

Szeretett testvéreim (felebarátaim), imádkozzunk ennek a szegény embernek a lelkéért, akit az Úr ezen a napon ennek a hamis világnak a tömlöcéből kimentett, akinek ezen a napon a testét temetjük,8 hogy az Úr őt (az ő lelkét) kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákób kebelébe (az ő meghitt körükbe, az üdvözült lelkek társaságába) helyezze, hogy amikor az ítéletnap eljön, minden szentje és választottja (? övéi) között jobb felől állítva támassza fel őt (jobb felőli odaiktatásra élessze fel őt)9 és tibenneteket. Clamate III[ter]: Kyrie eleison [Kiáltsátok háromszor: Uram, irgalmazz!].

 • Az Ómagyar Mária-siralom az első magyar nyelvű verses szövegemlék. Körülbelül 1300-ban keletkezett, a latin nyelvű leuveni kódexben találták meg. Témája: Mária siratja megkínzott és keresztre feszített fiát, Jézust, s átvenné tőle a  szenvedését, ha lehetne. Ez a mű tartalmaz verstani elmeket (ütemhangsúlyos verselés, rímek), valamint ebben az alkotásban is megtalálható a figura etimologica: "Viragnak viraga/ vilagnak vilaga"

 

220px-omagyar_maria-siralom.gif

Eredeti szöveg:

Volek syrolm thudothlon
syrolmol sepedyk.
buol ozuk epedek.
 
Walasth vylagumtul
sydou fyodumtul
ezes urumemtuul.
 
O en eses urodum
eggen yg fyodum,
syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
 
Scemem kunuel arad,
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
 
Vylag uilaga
viragnac uiraga.
keseruen kynzathul
uos scegegkel werethul.
 
Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul scepsegud
wirud hioll wyzeul.
 
Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui sumha nym kyul hyul
 
Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum,
kyth wylag felleyn
 
O ygoz symeonnok
bezzeg scouuo ere
en erzem ez buthuruth
kyt niha egyre.
 
Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzassal,
Fyom halallal.
 
Sydou myth thez turuentelen
fyom merth hol byuntelen
fugwa huztuzwa
wklelue kethwe ulud.
 
Keguggethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.

 

Mai olvasat

Nem tudtam, mi a siralom.

Most siralommal zokogok,

bútól aszok, epedek.

 

Zsidók világosságomtól,

megfosztanak én fzamtól,

az én édes örömemtől.

 

Ó, én édes Uram,

egyetlenegy fiam,

síró anyát tekintsed,

bújából őt kivonjad!

 

Szemem könnytől árad,

szívem bútól fárad.

Te véred hullása

szívem alélása.

 

Világnak világa,

virágnak virága,

keservesen kínzanak,

vas szegekkel átvernek!

 

Jaj nekem, én fiam!

édes vagy, mint a méz,

de szépséged meggyalázzák,

véred hull, mint a víz.

 

Siralmam, fohászkodásom

belőlem kifakad,

én szívemnek belső búja,

mely soha nem enyhül.

 

Végy magadhoz engem,

halál, egyetlenem éljen.

Maradjon meg az én Uram,

világ tőle féljen!

 

Ó, az igaz Simeonnak

bizony érvényes volt a szava.

Én érzem e bú tőrét,

melyet egykor jövendölt.

 

Tetőled válnom kell,

de nem ily szörnyű valósággal,

mikor így kínoznak,

én fiam, halálosan!

 

Zsidó, mit téssz törvénytelenül?

Fiam miért hal bűntelenül?

Megfogván, rángatván,

öklözvén, kötözvén megölöd!

 

Kegyelmezzetek fiamnak,

nem kell kegyelem magamnak!

Avagy halál kínjával,

anyát édes fiával

vele együtt öljétek!

 Videó itt. 

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi nyelvtan tételek zanza.tv Ómagyar Mária-siralom Nyelvemlékek Tihanyi alapítólevél Halotti beszéd és könyörgés Ómagyar kor